Adam Otrusina

Velká manažerská akademie

Získali jste manažerskou pozici a potřebujete se naučit vést lidi? Máte už vlastní tým a chcete vylepšit své řídicí dovednosti? Přihlaste se na Velkou manažerskou akademii, kde vás naučíme všechno, co má kvalitní lídr ovládat.

Náš komplexní rozvojový program ve vás probudí potřebné vedoucí vlastnosti a představí efektivní nástroje, které v oblasti řízení zaměstnanců okamžitě využijete. Touto cestou trvale vylepšíte manažerské dovednosti, které povedou k vytvoření dlouhodobě výkonnějšího, spokojenějšího a zodpovědnějšího týmu. Na pracovišti tím docílíte kvalitních vztahů mezi zaměstnanci navzájem i mezi nimi a vámi jako vedoucím. Navíc zjednodušíte všechny řídicí procesy, které zároveň dokážete zopakovat či předat dál.

Program se skládá ze 7 online modulů o délce 5 hodin. Na ně navazuje 7 osmihodinových prezenčních tréninků. Průběh akademie jsme rozprostřeli do celého roku.

Program akademie:

1) Vize a cíle
● Jaký je rozdíl mezi cílem a vizí.
● Jaký komplexní dopad má firemní vize, jak ji vytvořit a čeho se vyvarovat.
● Co mohou způsobit špatně nastavené cíle, jak je správně nastavit a jak zapojit tým do jejich tvorby.

2) Rozdělování úkolů a vedení porad
● Delegování – proč, co, jak a komu delegovat a kdy nedelegovat.
● Jak kontrolovat zadané úkoly.
● Co dělat, když lidé nedělají co mají (vytýkací rozhovory 1. a 2. stupně).
● Jak vést poradu, aby se z ní stal efektivní nástroj řízení týmu.

3) Zdroje nových spolupracovníků
● Co si promyslet a připravit, než přijmete nového člověka.
● Jak se dostat k zajímavým lidem.
● Co dělat před výběrovým pohovorem, jaké jsou jeho cíle a jak vést pohovor, při kterém před vámi kandidát nic neutají.
● Zapracování nováčka – jak na systematický a efektivní adaptační proces.

4) Komunikace manažera a zpětná vazba
● Komunikace manažera jako klíčový prvek řízení výkonu.
● Pravidla podávání zpětné vazby, typy individuálních rozhovorů, hromadná zpětná vazba od týmu.
● Rozvojová zpětná vazba koučovacím způsobem.
● Veřejná pochvala, veřejná kritika.

5) Strategická práce na dlouhodobých cílech, time management, práce se stresem
● Inventura manažera – z čeho se skládá můj pracovní čas (4 kvadranty manažera).
● Efektivní práce s časem, prioritizace, jak nepodlehnout nedůležitému a naléhavému a uhájit svůj „strategický čas“ pro budování firmy.
● Co mám „pod kontrolou“, krize jako příležitost.
● Stres a work-life balance.

6) Motivace a rozvoj týmu
● Diagnostika mého týmu, co mí lidé potřebují – umí, vědí nebo chtějí?
● Motivace a podpora angažovanosti.
● Portfolio způsobů rozvoje týmu i jednotlivců (samostudium, mentoring, koučink apod.).
● Koučovací prvky v řízení manažera.

7) Řízení vzdálených týmů, komunikace online a specifika virtuálního prostředí
● Jak úspěšně zvládnout distanční vedení lidí.
● Jaká jsou specifika týmové komunikace v online prostředí. Práce s virtuálním prostředím. Tipy, které lze použít pro týmovou práci v online prostředí. Nové role šéfa v online komunikaci s týmem.
● Jak si z nevýhody vzdálené spolupráce udělat výhodu.
● Příprava (technická, obsahová, procesní) online porady.
● Přehled nejčastějších chyb a komplikací při vedení virtuálních porad/setkání.
Zapojení účastníků setkání, kázeň, disciplína, usměrňování diskuze. Řešení obtížných situací.

 

Workshop je možné upravit podle požadavků zadavatele.

Forma: kombinace online a prezenčního tréninku

Lektoři: Adam Otrusina, Alena Zímová

Maximální počet účastníků: 14 

 

Call Now Button