Adam Otrusina

Sociálně-emoční leadership

 

 

Naučte se, jak ve vaší firmě vytvořit efektivní prostředí, ve kterém všichni odvádí maximální výkon. Pokud patříte mezi majitele firem, ředitele, manažery, HR, nebo pokud zakládáte start-up a chcete vybudovat či vylepšit prostředí na svém pracovišti, zúčastněte se workshopu Sociálně-emoční leadership. Jeho cílem je ukázat, že úspěšnému leaderovi nestačí pouze rozdat úkoly, zkontrolovat jejich plnění a poslat za ně finanční ohodnocení.

Aktuální poznatky a vědecké výzkumy, na kterých je moje práce založena, ukazují, že chování zaměstnanců není zdaleka závislé pouze na výši mzdy. Nad ekonomickými potřebami totiž stojí důležitější potřeby. Aby byli vaši zaměstnanci správně motivovaní a naplno využívali svůj potenciál, potřebují pracovat v prostředí, které dokáže naplnit zejména jejich sociální potřeby. Současná věda dokazuje, že uspokojení sociálních potřeb je stejně důležité jako jídlo a voda – a to potřebuje každý, kdo se chce stát úspěšným leaderem, pochopit.

Na workshopu proto rozvedeme lidskou stránku vašeho leadershipu, jejímž základem je pochopení, že emoce jsou to, co skutečně řídí naše chování. Na konkrétních příkladech si předvedeme, jak toho při vedení lidí využít. Staňte se úspěšným leadrem s motivovaným týmem za sebou. Pomocí workshopu Sociálně-emoční leadership k vašim analytickým dovednostem přidáte také ty sociální a uděláte z nich klíčový faktor úspěchu vaší firmy.

 

Délka: šestidenní komplexní intenzivní vzdělávací program na 4 měsíce, školicí dny trvají v intervalu 2 až 3 týdnů v časech 9-17 hod.

Pokud máte zájem o workshop Sociálně-emoční leadership, vyplňte formulář na konci stránky a obratem se vám ozveme.

Akce není určena poradenským a vzdělávacím firmám, lektorům ani koučům. Podle
uvážení si vyhrazujeme právo účastníka odmítnout.

 

1. den

• Zaměříme se na to, jak se vyvíjel náš mozek a jak toho využít při manažerské praxi.
• Projdeme si, jak nás ovládají emoce a jak se projevují na pracovním výkonu.
• Popíšu vám, co je emocionálně vstřícný a odmítavý stav a jak ovlivňují naši výkonnost.

• Představím:
◦ proč zaměstnanci intenzivněji reagují na negativní podněty
◦ proč je náš mozek především sociální stroj a ne orgán k myšlení
◦ proč náš mozek neustále vytváří předpovědi a jak toho využít

• Ukážeme si, co je:
◦ pro nás z biologického hlediska odměnou a co ohrožením
◦ sociální motivace a jak řídí naše chování
◦ primární odměna
◦ centrum odměny v mozku a co ho aktivuje
◦ sociální potřeby a jak zaměstnanci (lidé) reagují, když nejsou naplňovány

• A také:
◦ jaká kombinace dovedností dělá leadera správným leaderem
◦ jak začínat a končit každou poradu
◦ jak využívat informovanost k vyšší výkonnosti a co se děje, když informace nemáme
◦ jaký komplexní dopad má firemní vize, jak ji vytvořit a čeho se vyvarovat
◦ jaké jsou nástroje pro lepší plánování a dělání lepších rozhodnutí
◦ jak reagují zaměstnanci na změny a co dělat, aby je snáze přijali

2. den

• Prozradím vám, na co náš mozek reaguje daleko intenzivněji než na peníze.

• Vysvětlíme si:
◦ proč zaměstnancům záleží na tom, jak se přistupuje k jejich kolegům
◦ jak získat angažované zaměstnance, bez toho aniž byste jim neustále přidávali nebo je povyšovali
◦ proč a jak zapojit zaměstnance do rozvoje byznysu
◦ jak rozdělovat bonusy daleko objektivnějším způsobem a bez práce manažera
◦ jak zvýšit angažovanost zaměstnanců transparentními procesy, a přitom šetřit peníze
◦ zda jsou hmotné odměny pro zaměstnance vždy smysluplnější
◦ jak se připravit na náročné rozhovory
◦ jak v zaměstnancích vyvolat chuť přicházet s novými nápady
◦ co zohledňovat v bonusech stejně důležitě jako dosažení cíle
◦ co všechno mohou přinést správně nastavené firemní hodnoty

3. den

• Pochopíte, co se děje v mozku, když lidé zažívají pocit společenství a co se děje při
   absenci těchto vztahů.

• Dozvíte se:
◦ kdy lidé vnímají druhé jako nepřátele a jak to ovlivňuje jejich spolupráci
◦ jak jsou výkonné týmy tvořené z přátel a týmy tvořené známými
◦ jak společenské propojení ovlivňuje angažovanost
◦ jak trénovat empatii a efektivněji dosahovat žádoucích výsledků
◦ jak sdílet osobní zážitky a měnit dynamiku týmu
◦ co se děje v mozku zaměstnanců, když si manažer hraje na hrdinu
◦ jak nastavit rovnováhu mezi přátelským a pracovním vztahem na pracovišti
◦ jak naplánovat přestávky, aby zvyšovaly produktivitu zaměstnanců
◦ proč podporovat zaměstnance ve small talks a co to přinese organizaci
◦ jak vytvářet prostředí sounáležitosti a budovat vztahy napříč organizací

4. den

• Zaměříme se na dopad nekontrolovatelného stresu na zaměstnance.

• Popíšeme si:
◦ proč mají řadoví zaměstnanci více zdravotních problémů než vedoucí zaměstnanci
◦ proč je pocit kontroly jedním z hlavních motivů našeho chování
◦ jestli dávají zaměstnanci přednost moci před svobodou
◦ kdy je vhodný mikromanagement a kdy naopak škodí (a jak změnil Steva Jobse)
◦ jak zadávat úkoly a cíle, aby měli zaměstnanci větší chuť do práce a vy více volného času
◦ jak dávat zaměstnancům svobodu při práci, co to přinese jim i firmě
◦ jak nechat zaměstnance uplatňovat svoje vlastní specifické schopnosti a talenty
◦ proč a jak je zapojovat při restrukturalizaci společnosti
◦ co přináší vyšší pracovní flexibilita zaměstnancům i zaměstnavateli a proč si rozmyslet opuštění kanceláří
◦ jak jim pomoci přicházet s průlomovými nápady a inovacemi

5. den

• Vysvětlím, co se odehrává v mozku lidí, kteří se cítí ostatními odmítnuti.

• Projdeme si:
◦ proč se lidé usilovně snaží vyhnout chybám a jak k nim přistupovat u sebe i zaměstnanců
◦ co se děje v mozku podřízeného, když hovoří s nadřízeným, a jak s tím pracovat
◦ jak reagujeme na konveční zpětnou vazbu a jak to dělat jinak
◦ kým není vhodné se porovnávat a s kým je nejlepší soutěžit
◦ proč zpětná vazba obvykle nefunguje a jak ji uchopit, aby byla konečně účinná
◦ jestli je účinná negativní zpětná vazba
◦ co se odehrává v mozku lidí při hodnocení výkonnosti a jaké jsou jeho jiné formy
◦ jak pracují lidé, kteří vědí o prospěšnosti své práce
◦ jak, kdy a jak často dávat pozitivní zpětnou vazbu a jaké jsou její dopady na firmu

6. den

• Na závěr si ukážeme, jak dosáhnout synergického efektu a naplňovat více sociálních potřeb najednou tak, aby naplňování  sociálních potřeb dlouhodobě vytvářelo zdravou firemní kulturu.
• Povedeme závěrečnou diskuzi o leadershipu
• Přehledně si shrneme všechny dny a vyhodnotíme poznatky z programu.
• Přidám několik dalších doplnění.

Školení zahrnuje aktivitu účastníků v týmech. Obsahuje praktické i teoretické části a taky
diskuze. Zároveň získáte užitečné manuály, které vám pomohou zavést získané poznatky do
praxe bez potřeby dalšího vedení lektora.

Call Now Button